top of page

NPO & BALANSKRACHT

10eurodone_edited_edited_edited.png
10eurodone_edited_edited_edited.png

Het Ministerie van Onderwijs heeft het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgesteld om de onmiddellijke gevolgen van de corona-epidemie op de ontwikkeling van leerlingen te beperken.

 

Balanskracht is ontwikkeld in samenwerking met scholen en jeugdzorg en biedt scholen in het Voortgezet Onderwijs (VO) een effectieve oplossing voor sociaal-emotionele problematiek. Balanskracht sluit goed aan op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs, met name op de punten:

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

D. Ontwikkeling van de executieve functies (metacognitie, zelfregulerend en samenwerkend leren) van leerlingen.

Balanskacht bevat elementen van de door NPO aanbevolen interventies die inspelen op de volgende gebieden:

  • Sociaal-emotionele vaardigheden en sociale copingvaardigheden

  • Veerkracht (bij leerlingen en leerkrachten) 

  • Mindfulness / meditatie

  • Conflicthantering, assertiviteit en grenzen stellen

  • Inzet van peer mediators 

  • Tegengaan van pesten 

  • Woedebeheersingsprogramma 

  • Stressmanagement en stress coping-vaardigheden 

  • Training van leerkrachten in klassenmanagement en eigen competenties

Met Balanskracht op weg naar mentaal gezonde school.

bottom of page