top of page

DE TRAINING

10eurodone_edited_edited_edited.png
10eurodone_edited_edited_edited.png
 • Balanskracht is een 8-weeks programma gericht op preventie van mentale problemen bij de scholieren.

 • Het is een bestaande interventie die ontwikkeld is op basis van input, feedback en evaluaties van scholen en leerlingen en onder andere uitgevoerd wordt binnen de jeugdzorg.

 • De mentoren en docenten L.O worden opgeleid om de training in de school op te kunnen zetten.

 • Balanskracht bevat elementen van bijna alle door NPO geadviseerde interventies ter bevordering van mentaal welbevinden.

 • Middels Balanskracht leren jongeren om op zichzelf te reflecteren, een analyse te maken van hun sterke en zwakkere kanten en aan de hand hiervan doelen te stellen.

leerlingen.jpg

Voordeel voor leerlingen

 • Een mogelijkheid om de nieuwe vaardigheden te verkrijgen van eigen docenten in een vertrouwde schoolomgeving.

 • identificeren wie belangrijke sociale hulpbronnen zijn met betrekking tot de schoolsituatie; 

 • Spanning en emoties bij zichzelf en anderen kan waarnemen middels bewust worden van lichamelijke sensaties als ademhaling en spierspanning; 

 • Deze spanning en emoties kan reguleren middels denk-, ademhaling- en ontspanningsoefeningen; Deze spanning en emoties in een sociale context kan verwoorden; 

 • Assertief kan handelen als anderen in de sociale context de grenzen van spanning en emoties overtreden, zoals bij pesten en agressie.

school.png

Voordeel voor scholen

 • Een oplossing van sociaal-emotionele problematiek op school, dan wel veroorzaakt door Corona;

 • Tegen een eenmalige betaling een effectieve interventie die voor altijd op school blijft en welke op elk moment toegepast kan worden ter oplossing van sociaal-emotionele problematiek;

 • Geen externe trainers en als gevolg en geen zorgen over hoe een plek voor een training in een schoolcurriculum te vinden;

 • L.O. docenten en mentoren die beschikken over een competentie in het herkennen en oplossen van sociaal-emotionele problemen bij de leerlingen;

 • Betere groepsdynamiek en gezondere psychologische sfeer in de klassen;

 • Een toename van het welbevinden van de leerlingen en als gevolg een verbeterde schoolprestatie.

leraar.jpg

Voordeel voor leerkrachten

 • Aan het einde van de interventie ervaren leerlingen grotere controle over hun eigen schoolsituatie, wat blijkt uit een verminderde afstroom bij voldoende leerniveau;

 • Aan het einde van de interventie vragen leerlingen om hulp wanneer zij problemen op school ervaren; 

 • Aan het einde van de interventie is het aantal incidenten rondom pesten en agressie afgenomen.

ouders.jpg

Voordeel voor ouders

 • Ouders krijgen een degelijk inzicht in het sociaal-emotioneel problematiek en als gevolg meer begrip voor de impact van Corona op het welbevinden van de kinderen. 

 • Ouders worden middels een informerende brief op de hoogte gesteld en betrokken bij de interventie.

 • Daarnaast leert de leerling om in het programma het eigen netwerk, waaronder ouders, waar mogelijk te betrekken en in te zetten.

bottom of page